google-site-verification=17YbHjKlY3HwJuw8I1Six6W2Vo7NTk_KihEgr94F2aQ
top of page

FUKU INTOWN ตอกย้ำความห่วงใย

FUKU INTOWN ตอกย้ำความห่วงใย และ ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในสุขอนามัยของลูกค้าทุกท่านและพนักงานทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัว

FUKU INTOWN ตอกย้ำความห่วงใย และ ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในสุขอนามัยของลูกค้าทุกท่านและพนักงานทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัว


จึงได้เชิญโรงพยาบาลศุขเวช ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรค #covid19 มาฉีดป้องกันทุกซอกทุกมุมภายในร้านให้สะอาดและปลอดภัย


และมีมาตราการสำหรับพนักงาน ในการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค


มั่นใจ หายห่วง ไร้กังวล

ได้ที่ฟุกุ อินทาวน์ ทุกสาขา

3 เมษายน 2563 16:30:00

bottom of page